Motorola/RAZR

The abomination also known as the Motorola/V3.