Motorola/RAZR


The abomination also known as the Motorola/V3.